Általános szerződési feltételek
1. § Ez a szerződés a a1mail.hu hírlevélküldő szoftverben regisztrált Felhasználó és a a1mail.hu Szolgáltatója, az Szolnok-Press Bt. között jön létre. Amennyiben Felhasználó használatba veszi az a1mail.hu-t, úgy magára nézve kötelezően elfogadja a szerződésben foglaltakat.

2. § Szolgáltató a díjszabásban rögzített díj ellenében hírlevélküldő szolgáltatást biztosít Felhasználónak az alább meghatározott funkciókkal, eszközökkel:

(1) levelek továbbítása
(2) olvasók fel- és leiratkozásának kezelése
(3) hírlevélkategóriák kezelése
(4) kategóriánként
  a) időzített levelek
  b) levélsorozatok
  c) akciós levélsorozatok
kezelése.
(5) olvasói adatok importja/exportja
(6) egyéb olvasói adatok kezelése
(7) Levélmellékletek (és képek) kezelése

3. § Felhasználó tudomásul veszi, hogy az a1mail.hu-t kizárólag díjazás ellenében használhatja.

4. § Szolgáltató vállalja az előfizetett időszakban a szolgáltatás fenntartását.

5. § Felhasználó ismeri és betartja a kéretlen levelek kapcsán alkotott hatályos jogszabályokat. A szerződés elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy nem tervez kéretlen leveleket továbbítani az a1mail.hu-val, címlistáját legális módon gyűjtötte, folyamatosan gyűjti vagy szerezte be. Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget kéretlen levél továbbításának következménye kapcsán, valamint minden kéretlen levél kézbesítéséből eredő probléma jogi/nem jogi következményeit Felhasználóra hárítja át.

6. § Felhasználó az a1mail.hu való belépéshez szükséges érvényes jelszót köteles bizalmasan kezelni, hogy adataihoz más illetéktelen személy ne férjen hozzá. Ilyen problémából eredő károkért (adatvesztés/adatlopás) a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

7. § Szolgáltató a Felhasználó által a rendszerben rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és semmimódon nem használja azokat fel saját célokra.

8. § Szolgáltató nem vállal felelősséget adatvesztésért, üzleti károkért, üzlet elmaradásáért, mely a rendszer esetleges nem használhatóságának a következménye.

9. § Szolgáltató karbantartási munkák miatt jogosult a rendszer leállítására, de köteles erről e-mail-ben a Felhasználót legalább 2 nappal a leállítás előtt értesíteni.

10. § Szolgáltató jogosult jelen szerződés tartalmát módosítani, és köteles a módosítást követően a változásokról Felhasználót tájékoztatni.

11. § Szolgáltató jogosult szolgáltatás díjszabását megváltoztatni. Az esetleges díjszabás változás Felhasználót a már előfizetett időszak kapcsán további díj fizetésére nem kötelezi.